Novinky


1.3.2017 Rozšířeno pokrytí ve Starovicích.

25.10.2016 rada spolku svolala členskou schůzi v termínu 15.11.2016 v 17:00 a v případě, že nebude usnášeníschopná, tak náhradní v termínu 15.11.2016 v 18:00. Schůze se bude konat v kanceláři spolku.

27.6.2016 Kancelář bude od 29.6.2016 do 11.7.2016 z důvodu dovolené zavřena.

12.1.2016 Rozšířeno pokrytí v Pravlově.

24.10.2015 Nově pokryty Starovice.

5.10.2015 Rozšířeno pokrytí v Kupařovicích.

18.8.2015 Nově pokryty Našiměřice.

4.7.2015 Nově pokryty Damnice.